O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá:

- Obchodom s novými aj použitými obrábacími strojmi CNC

- Opravou a modernizáciou obrábacích strojov CNC

- Obchodom a servisom riadiacich systémov a pohonov CNC

- Obchodom a servisom odmeriavacích sústav

- Vypracovanie technologických postupov a optimalizácia výrobných procesov

- školenie programovania obsluhy riadiacich systémov CNC

- Inštalácia a prevádzkovanie CAD/CAM systémov